Bestuur Hospice Veen en Wolden.

 

 

Roelof Kuik - Voorzitter

Als van oorsprong stedenbouwkundige, ben ik midden jaren ’90 overgestapt naar de sector van vastgoed en woningcorporaties. Ik heb leidinggegeven aan een middelgrote woningcorporatie in een krimpregio en heb ervaren wat dit met de voorzieningen in een regio kan doen. Mede daardoor vind ik het des te belangrijker dat onze regio kan beschikken over een goed en vooral comfortabel Bijna-Thuis-Huis. Een plek waar iedereen welkom is en de gastvrijheid, zorg en aandacht krijgt die in een thuissituatie niet mogelijk blijkt.

 

 

Henk Muilerman - Vice Voorzitter

Van 1987 tot voorjaar 2017 ben ik werkzaam geweest als huisarts in Stadskanaal. Een belangrijk onderdeel van het huisartsenvak is terminale zorg en stervensbegeleiding. Door individualisering van de maatschappij is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen in de laatste fase van hun leven kunnen rekenen op een warme, vertrouwde omgeving. Een hospice kan hierin een belangrijke rol spelen. Daarom is m.i. een dergelijke voorziening in de Kanaalstreek gewenst.

 

 

                 Ruurd Brekveld - secretaris

Na voltooiing van mijn rechtenstudie in 1985 ben ik tot 2001 werkzaam geweest bij een woningcorporatie en nadien tot 2016 in het openbaar bestuur (gemeenten Amsterdam en Veendam). Van 2003 tot 2007 ben ik secretaris geweest van een hospice in het westen van het land. Ik vond dat dankbaar werk. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om een hospice voor de inwoners van “Veen en Wolden”  te realiseren. Een plek voor hen die dat behoeven om de laatste levensfase “bijna thuis” door te brengen.

 

Jaap Duit

In 2010 heb ik mijn actieve loopbaan beëindigd. Vanaf 2006 was ik wethouder financiën, sociale zaken en sport in de gemeente Stadskanaal. In de regio Stadskanaal ontbreekt mijns inziens een belangrijke voorziening, namelijk een hospice. Door verschillende factoren zoals de toenemende vergrijzing, de ontgroening en de meer onder druk staande mantelzorg wordt het steeds moeilijker om 24 uurs zorg te kunnen bieden aan personen die terminaal zijn. Een hospice kan die continue zorg wel bieden. En elk mens verdient optimale zorg en aandacht in zijn of haar laatste levensfase. Daar wil ik mij, samen met anderen, sterk voor maken.

 

Johan Jeuring

 Sinds 1984 ben ik werkzaam als verpleegkundige in de zorg. De eerste jaren als verpleegkundige aan het bed van de patiënt, sinds 2001 als leidinggevende. Vanuit mijn werk heb ik direct of indirect te maken met (ernstige) zieke / terminale patiënten (en zijn of haar familie) en de nazorg in de verschillende levens fasen. Ieder individu heeft recht op zorg en ondersteuning tijdens het ziek zijn, het herstel en de terminale fase. Voor de terminale zorg is een hospice een waardevolle aanvulling op de bestaande reguliere zorg. Zeker als die niet in de eigen omgeving kan worden geboden of de keuze wordt gemaakt om deze fase niet thuis door te brengen. Een hospice staat dan voor zorg in een huislijke omgeving, met professionele zorg en zorg dichtbij huis.

 

Sikke Dijkstra

Ik ben ruim 30 jaar werkzaam geweest in het ouderenwerk. Eerst Welzijn Ouderen en vanaf 1989 was ik directeur/bestuurder bij Maarsheerd, later BCM. Daarna heb ik nog een aantal jaren een eigen bedrijf gehad en deed ik voornamelijk bouw begeleiding. Nu ik gepensioneerd ben wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor het tot stand komen van een hospice. Ik ben er van overtuigd dat een hospice toegevoegde waarde heeft. Vooral voor mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op mantel zorg en kinderen biedt een hospice warmte aandacht en zorg en die in de thuis situatie moeilijk bereikbaar is.

 

Marian Kruit-te Velde

Door het bestuur van Hospice Veen en Wolden ben ik gevraagd om als jurist zitting te nemen in het bestuur. Na ruim 22 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest, geef ik nu colleges Recht aan de Hanzehogeschool te Groningen en hou ik mij bezig met het geven van juridische adviezen. Het op juridisch gebied bijstaan van het bestuur past daar goed bij. Daarnaast draag ik het op te richten hospice een warm hart toe.