Een hospice is een bijna-thuis huis. Hier kunnen mensen die terminaal ziek zijn (met een levensverwachting van minder dan drie maanden) en die niet thuis kunnen of willen overlijden, verblijven. Een huis, waarin het er bijna net zoals thuis aan toegaat. Een huis, waar je zelf op geheel eigen wijze, een thuis van kunt en mag maken voor de tijd dat je er verblijft.

Iemand die bezig is afscheid te nemen van het leven maakt een heel bijzondere tijd door. Je bent reiziger op een weg die je deels alleen moet gaan, familie en vrienden kunnen een stukje met je oplopen. Mocht het om welke reden dan ook niet meer mogelijk zijn om thuis te blijven, dan is een hospice een bijna-thuis huis.

De medische zorg wordt verleend door professionals: artsen, verpleegkundigen, thuiszorginstanties. De dagelijkse zorgtaken worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Een hospice omringt de gast in zijn of haar laatste levensfase met liefdevolle zorg en aandacht, zowel praktisch, emotioneel als spiritueel. Het creëren van kwaliteit van leven draagt er zorg voor dat de gast in alle rust en ruimte, al of niet omringd door familie en vrienden, afscheid van het leven kan nemen. Daarbij staat de unieke eigenheid van die persoon en zijn of haar naasten, ongeacht afkomst, levensovertuiging of geloof centraal.

Op 30 november 2017 is het hospice geopend. Het hospice is vernoemd naar de initiatiefneemster, Tineke Breider. Voor opname in het Tineke Breiderhuis dient men contact op te nemen met onze coördinatoren, mevrouw Jacobien van der Pijl (telefoon 06-82989060) of met mevrouw Wilma Bontan (telefoon 06-82957933).

Het Tineke Breiderhuis is gevestigd aan de Semmelweislaan 4a, 9501 HS te Stadskanaal. Het algemene nummer op dit adres luidt: 0599-213 373.

Hospice Veen en Wolden
info@hospicestadskanaal.nl
KvK: 54405181
IBAN:NL68RABO0171533631